Surdegsciabatta

Lagring

Lagring

Torrt, rumstemperatur ej över 25°C och max 65% luftfuktighet.

Hållbarhetstid

Hållbarhetstid

270 dagar

Typ

Typ

Pulver

Allergener

Allergener

Gluten (vete, korn)

Förpackning

Kod
Storlek
Typ
Antal enheter på lastpallar
20 kg
Säck

Förpackning

Kod
Storlek
Typ
Antal enheter på lastpallar
20 kg
Säck