22/06/2020
Trender & insikter

Sex olika trender orsakade av Covid-19 som påverkar bageriindustrin

Vår bransch har haft fått möta flera utmaningar under den pågående pandemin och många av oss försöker nu dra lärdom, ...