Vår bransch har haft fått möta flera utmaningar under den pågående pandemin och många av oss försöker nu dra lärdom, övervinna och förvalta konsekvenserna. Vår trendspaningsgrupp på Bakels Sweden har tittat på de trender som Covid-19 medfört och vi vill dela med oss ​​av de insikter vi har fått. Denna rapport är baserad på slutkonsumentens krav och behov, som i slutändan påverkar våra kunder världen över.

Vi kommer att utveckla och förbättra vårt erbjudande för att gynna våra kunder utifrån insikterna i denna rapport. Vår primära uppgift är att se till att du som kund till oss når framgång genom att kunna möta marknadens behov och krav. Vår framgång är när du lyckas.

Vi har identifierat sex olika trender orsakade av Covid-19 och som vi tror kommer att stanna kvar och påverka vår bransch även på sikt. Läs hela trend & insiktsrapporten här.