Dark Levain

Lagring

Lagring

Torrt, rumstemperatur ej över 25°C och max 65% luftfuktighet.

Hållbarhetstid

Hållbarhetstid

270 dagar

Typ

Typ

Pulver

Förpackning

Kod
Storlek
Typ
Antal enheter på lastpallar
20 kg
Säck

Förpackning

Kod
Storlek
Typ
Antal enheter på lastpallar
20 kg
Säck