I en tid av stor ekonomisk osäkerhet söker producenter, butiker och konsumenter livsmedel som är ekonomiskt smarta. Mer än någonsin överväger vi noggrant även små inköp och faktorer som varans livslängd, kvalitet och hållbarhetsprofil är högaktuella.

Håll kvar känslan av färskhet

Längre hållbarhet i bageriprodukter har kommit att bli viktigare argument för både prismedvetna konsumenter och butiker som söker kostnadsbesparande åtgärder. Längre bäst före-datum i mjuka kakor har gått från att vara ett alternativ till ett strategiskt krav.

På Bakels Sweden ser vi en ökad efterfrågan på innovativa lösningar för lång färskhetskänsla i mjuka kakor. Här är målet tydligt – längre hållbarhet, men utan att kompromissa på kakans mjukhet, textur och kvalitet. Att färskheten upplevs som äkta och naturlig är också viktigt. Kakproducenter ställer dessutom ännu högre krav på sparsam dosering av färskhållningsmedel och låga tillverkningskostnader.

Färshållningsmedel – ett komplext område

Färskhet I mjuka kakor påverkas av en rad faktorer, vilket gör hållbarhet av mjuka kakor svårmanövrerat. Det handlar framför allt om att förstå hur stärkelsen i kakan förändras vid olika stadier och hur tid, temperatur och vattenhalt påverkar åldrande (staling eller retrogradering).

När till exempel en nybakad mjuk kaka svalnat och lagras kan stärkelsemolekyler binda ihop och ge större strukturer, vilket gör att kakan genast börjar bli hård. Målet är att bibehålla textur och färskhetskänsla i kakan, hämma mikrobiell tillväxt och förhindra mögelbildning.

För att uppnå en produkt som upplevs färsk långe krävs kunskap inom bland annat teknisk applikationsutveckling och tillverkningsprocessen. Det är något som Bakels Sweden har arbetat med under många decennier och Aromatics färskhetslösningar blev här tidigt marknadsledande.

Sedan dess är Aromatics sortiment en ingång till saftiga kakor som är mjuka länge, och som ger nöjda och återkommande kunder.

Läs mer om hur du kan hantera kostnadsökningar och tänka annorlunda under den rådande lågkonjunkturen med Aromatics kostnadsbesparande ingredienser.

Minska matsvinnet och stärk hållbarhetsprofilen

Konditorivaror som håller sig färska längre har fler fördelar än bara ekonomiska. Det ger också ett större tidsspann för distribution och försäljning med bättre flexibilitet och möjlighet att vara på rätt plats vid rätt tillfälle med färska produkter.

Det innebär också att färre vara kasseras på grund av att kakan har blivit torr och smulig. Mjuka kakor med längre bäst-före-datum löper mindre risk att kastas i förtid, vilket innebär en kostnadsbesparing både för butik och konsument. Det bidrar dessutom till att minska det totala matsvinnet. Att vi producerar livsmedel som vi inte använder är ett stort slöseri med resurser och bidrar till onödig miljöpåverkan.

Längre hållbarhetstid stärker hållbarhetsprofilen för producenter och återförsäljare samt hjälper konsumenter att göra mer medvetna val. Det bidrar dessutom till en minskad miljöpåverkan från livsmedelsproduktion och konsumtion i stort.

Rätt lösning för rätt applikation

Val av färskhållningsmedel är beroende av en rad faktorer, så som typ av applikation, klimat och förutsättningar i produktionen såväl som önskad hållbarhetstid, lokala regelverk och marknadens preferenser.

Aromtics färskhållningsmedel för mjuka kakor är flytande och har fördelen av att enklare binda fukt så att kakan förblir mjuk och fuktig. Tack vare en låg pH-nivå kan hållbarheten förlängas betydligt effektivare än vid pulverbaserade lösningar.

Dessutom kan du med Aromatics produkter få en helhetslösning för volym, mjukhet och färskhet. Många av våra kunder väljer en mix av emulgator, kakförbättrare och färskhållning för bästa möjliga bakresultat.

Behöver du hjälp med att hitta den rätta kombinationen av ingredienser utifrån dina särskilda förutsättningar är du varmt välkommen att kontakta vårt team av kunniga applikationstekniker och produktutvecklare.

Pssst… Håll dig uppdaterad om Bakels nyheter och insikter genom att prenumerera på vår nyhetsbrev HÄR!