Vi byter namn från AB Bakels Aromatic till Bakels Sweden AB. Vårt nya namn och den gemensamma identiteten är två av flera satsningar som görs för att stärka vår position på den internationella marknaden.

Det var 2011 som bolaget förvärvade Aromatic AB för att utöka produktsortimentet och befästa positionen som ett innovativt bolag. Efter den framgångsrika sammanslagningen, är det nu dags för att ta nästa steg.

– I samband med att vi stärker vår varumärkesimage kommer kunder, leverantörer och partners att se ett antal andra förbättringar. Vilka många även kommer som följd av att vi redan utvecklat vår produktionsanläggning och rekryterat viktig personalstyrka. Vi kommer under vår uppdaterade identitet att fortsätta arbeta med våra två välkända produktvarumärken på marknaden – Bakels och Aromatic, samt fortsätta att modernisera vår anläggning, säger John Larsen, VD.

John Larsen tog i januari 2018 över posten som VD. När han flyttade från Manchester till Göteborg såg han stora tillväxtmöjligheter och hade redan då bestämt sig för att sätta sin prägel på företaget. Med sig har han 20 års erfarenhet inom livsmedelsindustrin i Storbritannien och dessförinnan 14 år inom bakindustrin i hemlandet Danmark.

Mycket har hänt sedan Bakelsgruppen startades upp 1904 mitt i hjärtat av Amsterdam, och inte minst sedan Bernard J Bakels JR etablerade vår produktionsanläggning i Göteborg 1943. Genom åren har koncernen utvecklat och placerat hundratals bageriingredienser på marknaden. Idag används de av såväl stora industribagerier som små hantverksbagerier över hela världen.