Hercules Duo Bakpulver

Lagring

Lagring

Torrt, rumstemperatur ej över 25°C och max 65% luftfuktighet.

Hållbarhetstid

Hållbarhetstid

270 dagar

Typ

Typ

Pulver

Kategori

Kategori

Bakpulver

Förpackning

Kod
Storlek
Typ
Antal enheter på lastpallar
15 kg
Säck

Förpackning

Kod
Storlek
Typ
Antal enheter på lastpallar
15 kg
Säck