Bakels Sweden har nu tagit ytterligare ett viktigt steg för sitt hållbarhetsåtagande genom att handla kakao från Rainforest Alliance-certifierande plantage. Det ger våra kunder möjlighet att erbjuda certifierade produkter mot konsument.

All kakao i hela vår produktion i Sverige är nu certifierad. Vi har valt att arbeta med Rainforest Alliance-certifierade kakao eftersom programmet beaktar både miljö, arbetsförhållanden och odlarnas villkor samt ger kakaobönderna utbildning i odlingssätt och bönornas kvalitet.

Certified cocoa beans

Produkter med hållbart odlad kakao

Följande produkter i vårt sortiment innehåller nu hållbart odlad kakao:

Fler väljer certifierade produkter

Norden och Västeuropa är de största marknaderna för certifierad kakao, och industrin upplever en ökad efterfrågan.

På konsumentmarknaden känns Rainforest Alliance-märkningen igen på den gröna grodan. Sigillet introducerades i samband med att Rainforest Alliance gick samman med certifieringen UTZ Certified i september 2020.

Genom att #FollowTheFrog gör vi tillsammans något bra för världen.

Vill du veta mer?

Läs vår artikel “Rainforest Alliance – Viktigt samarbete för en hållbar framtid” eller besök Rainforest Alliances.

Kort om Rainforest Alliance?

Rainforest Alliance är en internationell icke vinstdrivande organisation som värnar om biologisk mångfald och att främja hållbar utveckling.

Organisationen erbjuder miljöcertifiering för hållbart jordbruk och genomför långsiktiga hållbarhets- och utvecklingsprogram i tropiska regioner som är avgörande för ekosystemets välmående och landsbygdssamhällets välfärd, och där råvaruproduktionen utgör ett hot.