Pandemin har förändrat vår omvärld i grunden och skapat nya riktningar och trender för vår bransch. Bröd- och kakindustrin i synnerhet har haft det tufft och fått söka kreativa anpassningar och omställningar för att överleva pandemin. Verksamheter har förändrats i grunden, nya marknader har uppstått och produktutveckling har tagit nya riktningar. Här reder vi ut 8 trender för det nya året, skapade i spåren av pandemin. 

Pandemin har skyndat på pågående trender samtidigt som nya riktningar utvecklats. Genom att bryta ned varje enskild trend kan vi få insikter som hjälper branschen anpassa sortimentet utifrån de nya förutsättningarna.

Vi lyfter här åtta tydliga trender och insikter inom bröd- och kakindustrin. Sammanställningen bygger på samlade rön och undersökningar från en rad källor som vi analyserat för att ge kunskap om branschen och hur vi når en ny globalt medveten konsument.

Joshua Rawson Harris YNaSz E7Qss Unsplash

1. HYGIENE IS KING

Pandemin har följts av ännu högre konsumentkrav än tidigare på renlighet med strikta rutiner vid hantering och försäljning av livsmedel. En artikel i affärstidningen Forbes visar på att renlighet numera är synonymt med säkerhet och företag som visar på hur hygiennivåer hålls höga är de som vinner konsumentens förtroende i längden. Konsumenten kopplar samman livsmedelssäkerhet med kvalitet.

Styckförpackat, duopack och förslutet ökade under pandemin och det är lösningar vi ser fått permanent mark även efter pandemin. Det gav en större trygghet och kontroll för konsumenten och blev ett bevis på företags hygieniska tänk. Kontaktlösa betalningsmetoder och leveransmöjligheter utan fysisk närhet växte snabbt fram redan tidigt i pandemin och är numera en naturlig del av vårt vardagsliv oavsett generation. 

Renlighetstänket drev även på trenden om växtbaserade livsmedel och clean label, då dessa typer av livsmedel omges av en “halo av hygieniskt” och därmed anses som ett tryggt och säkert val för konsumenten.

Dapiki Moto PoAEkff6iys Unsplash
David Dvoracek QiPe0UpC0 U Unsplash 2

2. CLEAN LABEL OCH ETT RENT SAMVETE

Transparens, enkelhet och tydlighet har blivit ännu viktigare för konsumenten under pandemin. En kort och enkel innehållsförteckning ger förtroende och ingredienser som konsumenten känner igen premieras då det känns tryggt, pålitligt och genuint. En undersökning visar att 6 av 10 globala konsumenter vill veta mer om ursprunget av det de äter.

En mer ansvarsfull livsstil har också blivit allt viktigare för konsumenten. Vi kopplar samman vad vi äter med vår identitet och de värderingar vi vill stå för. Intresset för växtbaserade produkter ökar stadigt och fick än mer fart under pandemin.

shutterstock_251049334

3. HEALTH IS WEALTH

Hälsa och välmående har länge påverkat vår konsumtion, men kanske är det inte förrän nu som vi verkligen har förstått vikten av en god hälsa. En bra tarmhälsa kopplat till immunförsvaret har varit ett återkommande samtalsämnen under pandemin. Att bygga ett framtida skydd mot liknande och andra sjukdomar känns viktigt för många och nya konsumentbehov har tagit form baserat på detta. En undersökning visar att 42% av globala konsumenter säger sig nu ha ett mer långsiktigt engagemang kring hälsa och goda matvanor. 

En annan undersökning visar att 60% av globala konsumenter aktivt söker efter livsmedel som förbättrar hälsa och välmående, jämfört med bara drygt 40% fem år tidigare. Under pandemin har vi sökt särskilt efter funktionella och berikande livsmedel och som gärna fick innehålla vitamin D, C, E, K, zink, pre, pro & postbiotics, fullkorn och fibrer. Detta speglas nu också i innovation och produktutveckling inom industrin.

Samtidigt som nyttig kost blev särskilt viktig sökte konsumenten en balans som också inkluderade sötsaker för komfort och välbefinnande. Efter en tung tid uppstod ett stort behov av att unna sig och sötsaker intogs för glädje och ny energi. Sötsuget kom med ett ökat intresse för naturliga sötningsmedel och produkter märkta ”Inget tillsatt socker” blev allt fler i butikshyllan. Det kvarstår samtidigt ett krav på mindre socket och salt, en fråga som i allt fler länder började drivas på regeringsnivå. Pandemin fick oss att inse att hälsa är ett gemensamt ansvar. Mintel uppskattar att marknaden för minskat socker kan globalt öka med $36 miljoner de kommande tre åren.

Lika viktig som den fysiska hälsan blev den mentala hälsan. Vi blev mer medvetna om betydelsen av att stressa ner och vikten av god sömn. Vi vände oss till kamomill, lavendel, örter, yuzu, chaga och ingefära trots att medicinsk forskning saknas för bevisad effekt. Det uppfattas ändå som bra för oss, lugnande och renande. Funktioner som vi sökt extra mycket under pandemin.

Bruno Nascimento PHIgYUGQPvU Unsplash

4. DIGITAL TRANSFORMATION I RAKETFART

På bara några månader förändrade pandemins restriktioner hur verksamheter kunde drivas och en snabb teknologisk transformation tog fart. Världen utvecklades digitalt i en omfattning som under normala omständigheter skulle ha tagit flera år och många av förändringarna har kommit att bli permanenta. Produktion såväl som distribution, försäljning och marknadsföring tog stora digitala steg. Innovativa företag utvecklade allt från kraftfulla online-lösningar till nya digitala ordersystem som minimerade fysisk konsumentkontakt.

Vi tillbringade mer tid i sociala medier än tidigare och utförde fler tjänster och köp på mobilen. Detta gav nya försäljningskanaler såväl som nya platser att möta kunden. Två bra exempel på hur mat och fika blev digitalt är dels virala Dalgona Coffee med över 100 miljoner visningar i sociala medier samt den berömda Tik Tok-pastan. Det fick många att experimentera med mat, dryck och smakupplevelser hemma vilket också skapade nya trender på konsumentmarknaden.

En snabb digitalisering ställde nya krav på att det skulle gå snabbt, vara smidigt och användarvänligt. Vi blev mer vana och bekväma med digitala lösningar. Att konsumenten började handla mer på nätet innebar också början på ett skifte inom retail där en del butiker gick mer mot att bli förvaring och en mellanhand för order och leverans. En studie gjord visade att 61% av globala konsumenter vill kunna handla livsmedel dygnet runt och 70% tror att de kommer att handla mer livsmedel på nätet framöver.

Derick Anies HDJT ERrB W Unsplash
Adam Rhodes JdwNFjxrjkg Unsplash

5. ÄVENTYR OCH ESKAPISM

Efter en lång tid med hemmajobb och in och ut ur karantän söker konsumenten äntligen nu när pandemins hårda grepp släpper, efter glädjerus, inspiration och nya influenser. Efter en tung tid vill konsumenten unna sig lyx och flärd. Lyx i vår bransch kan vara iögonfallande bakverk, exotiska smaker och spännande bröd. Lyx kan också vara god kvalitet, mycket smak, glitter och guld, färger i massor, överdådig dekoration, lager på lager och extra av allt.

Konsumenten fick under pandemin nöja sig med att resa världen över genom att mat och godsaker. Flera testade nya maträtter och recept som hittades via instagram och youtube-kanaler. Jakten på upplevelser genom det vi äter fortsätter och vi lockas av färg och form, influenser från andra kontinenter samt spännande kryddor och smaker. 

Inom produktutveckling uppstår nu ett stort utrymme för innovativa produkter som möter dessa äventyrliga preferenser.

Tony Pham 7cA0JfTkteo Unsplash

6. A WAVE OF CARING

Pandemin fick oss att känna oss isolerade och ensamma, vilket gjorde att vi sökte oss till sammanhang där vi kunde vara del av något större. Rörelsen Black Lives Matter och den globala klimatstrejken visade hur människor samlades för att gemensamt påverka för att uppnå positiva förändring. Samhällsengagemang, feminism, systerskap, #metoo, klimatkampen och andra stora ämnen fick mycket utrymme.

Det blev viktigare än på länge att agera etiskt och ansvarsfullt och ta ställning i frågor som vi tyckte var viktiga. Konsumenten utövade sin makt genom att påverka genom handlingar och kampanjer i sociala medier som också fick stor spridning. Feltramp och oetiska handlingar av varumärken straffades snabbt av konsumenten, samtidigt som företag som visade på klimatplaner och åtgärder tveklöst blev de stora vinnarna. En undersökning från Innova Market Insights visade att 75% av globala konsumenter tyckte att grön konsumtion var viktigt och gärna valde livsmedel med en hållbarhetsprofil när det var möjligt.

Ett engagemang för ett rättvist och hållbart samhälle har avspeglats också i konsumentens val av naturliga, etiska och hållbara ingredienser, vilket också växt som segment. Konsumenten ser samtidigt gärna till helheten och väger in allt från produktens ursprung, arbetsförhållanden till gröna förpackningslösningar. Miljövänliga förpackningar på nylanserade produkter inom livsmedel steg till 73% 2020, från 60% året innan.

black-lives-matter-g3a5c8158e_1920

7. COMFORT IN NOSTALGIA

Under en osäker tid sökte vi oss också tillbaka till det som kändes tryggt. Som en reaktion av pandemins kaos och kris reste sig en nostalgitrend. Det handlade om musik, film, kläder, färgval och framför allt smakbilder.

Den som i sitt bröd- och kaksortiment kombinerade nostalgi med nytänk blev lyckades. Produktlanseringar knöt bland annat ann till barndomsminnen.

Denna nostalgi-bonanza banade väg för hybrider av gamla klassiker. Cronuts, Cruffins och Biscakes tar en naturlig plats i hyllorna.

Hur kommer du att närma dig denna nostalgiska våg som vi kommer att fortsätta att se under 2022?

Croissant,And,Doughnut,Mixture,Being,Held,By,A,Girl,Close Up
Modern pastry cruffins-layered croissants in the form of a muffin sprinkled with powdered sugar on a dark background, selective focus.

8. VEGAN ON THE RISE

Att välja en vegansk är ett sätt att bidra till en bättre värld och minska klimatavtryck, men är för många lika mycket en fråga om välmående. Det blir ett sätt att göra gott för sig själv och för andra.

Pandemin påskyndade en redan pågående förändring av vår kost och gav samtidigt mer tid till att experimentera med nya livsmedel och recept. Efter att veganskt tidigare varit ett definitivt val har nu fler valt att äta en större andel veganskt utan att helt utesluta animaliska produkter. Smak, kvalitet och etik är vägledande utvecklingen och kan inte längre kompromissas.

2020 var 10% av nylanserade produkter i Storbritannien av veganskt ursprung medan siffran var åtta procent året innan och bara tre procent 2018. 38% av konsumenterna på samma marknad ville dessutom gärna se ett bredare utbud av växtbaserade livsmedel i varuhyllan.

Detta är en trend som snart inte längre är en trend utan mer en naturlig del av våra liv där allt fler väljer växtbaserade alternativ.

Pexels Lina Kivaka 2773606