I en värld som tampas med stora klimatförändringar är initiativ som Rainforest Alliance ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid. Genom att välja certifierad kakao bidrar du till att skydda skog och biologisk mångfald, lösa klimatkrisen och förbättra förhållandet för kakaobönder och deras familjer världen över.  

Hållbart är inte bara ett modeord för oss på Bakels Sweden, det är ett ansvar som sträcker sig över generationer. Det är därför givet för oss att samarbeta med certifieringsorganisationet Rainforest Alliance och att all kakao som vi köpet in är certifierad. I produktionen berör det produkter så som Bakels tryfflar, Chockex Non-temp och mixer med kakao så som till exempel Choc muffinsmix. 

Valet av certifierad kakao innebär inte bara en mer ansvarsfull produktion, utan också ett åtagande att ta hand om vår planet. Så vad innebär egentligen certifieringen och hur påverkar det bagerinäringen? 

Rainforest Alliance-certifierad för kakao

Certifierad kakao värnar om natur och odlarnas rättigheter

Certifierad kakao är kakao som har producerats och framställts enligt särskilda hållbarhets- och etiska standarder. Märkningen bidrar till att bevara våra regnskogar och förhindrar skövling av skog, minskar användningen av kemikalier och främjar en ansvarsfull användning av vatten och odlingsmark. 

För odlare betyder Rainforest Alliance-certifiering rättvisa villkor, ordentliga löner, trygga arbetsförhållanden och tillgång till utbildning och sjukvård. Det ger också odlarna direkt access till de marknader som vill arbeta med hållbara leveranskedjor. 

70% av världens kakao odlas på små plantage i Västafrika under fattiga förhållanden. Rainforest Alliance Cocoa Certification Program är världens största initiativ för en mer hållbar kakaoproduktion. I programmet ingår nästan en miljon kakaobönder som genom utbildning och certifiering får hjälp att bygga upp en effektiv odling med så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Rainforest Alliance Certified farmer of cocoa

Ansvarsfull produktion av kakor och konfektyr 

För segmentet kakor och konfektyr finns en tydlig trend av ökad efterfrågan på certifierad kakao. I takt med att konsumenten blir mer medveten om miljömässiga och etiska följder av sina val, sker ett tydligt skifte mot att baka på certifierad kakao.  

Storskaliga producenter väljer att certifiera sin produktion av en rad olika anledningar, så som att just möta konsumentens förväntningar men också ökad transparens och spårbarhet, stärka varumärke och trovärdigheten för sitt hållbarhetsarbete. 

Konsumenter söker inte längre bara något gott, utan också produkter och företag som delar samma värderingar. Bagerier som arbetar med certifierade produkter får därmed en stor konkurrensfördel. 

De största marknaderna för certifierad kakao finns i Norden och Västeuropa, och det är rimligt att tro att efterfrågan fortsätter att växa. Bageribranschen kommer att ha en avgörande roll för att driva trenden framåt.

Certifierad cacao

Bakels Sweden har vi ett stort engagemang för att minska allas vårt klimatavtryck. Vi tycker att bakat inte bara ska smaka gott utan också komma från en ansvarsfull leveranskedja. Certifiering är en viktig del i vårt arbete för att uppnå våra hållbarhetsmål. Vill du veta mer?

Om Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för att skydda den biologiska mångfalden och för en hållbar utveckling. Det är ett samarbete mellan odlare, skogssamhällen, företag och konsumenter som vill skapa en värld där människor och natur kan leva sida vid sida. 

En Rainforest Alliance-certifiering är ett kvitto på att aktören arbetar med mer hållbara produkter och produktion. Certifieringen är mer än bara en märkning, och står för balans mellan livsmedelsproduktion och miljö. 

#FollowTheFrog

Märkningen för Rainforest Alliance är en liten grön groda. Denna lilla varelse hjälper konsumenten att känna igen produkter som bidrar till en bättre framtid. Genom att följa grodan gör du något bra för världen.

Frågor och svar

Hur stor andel av världens kakaoproduktion är certifierad?

Enligt World Cocoa Foundation är ungefär 22% av den globalt handlade kakaon certifierad. Det inkluderar Rainforest Alliance, Fairtrade och ekologisk kakao. 

Är certifierad kakao av bättre kvalitet?

Certifieringen är inte en kvalitetsgradering. Studier visar dock att Rainforest Alliance-certifierade odlingar får större skördar och bättre kvalitet tack vare utbildning och förbättrade odlingstekniker.  

Vilka av Bakels Swedens produkter innehåller certifierad kakao?

Alla produkter som innehåller kakao och som produceras vid vår anläggning i Sverige innehåller certifierad kakao. Detta inkluderar Bakels tryfflar, Chockex Non Temp, Choc Muffinsmix, Bakels Chokladmuffins och UPK Remons Choklad.