Hur kan Cake Gels vara en lösning för att möta stigande äggpriser?

Priset på ägg är fortfarande på rekordnivå och slår hårt på bagerinäringen. Med Aromatics tekniska lösningar kan du dra ner på ägg i mjuka kakor och hålla receptkostnaden låg.

Ägg är den ingrediens i bakning som historiskt har varierat allra mest i pris, vilket har gjort att receptkostnaden också varierat mycket. Äggproducenter i Sverige och världen har varit hårt pressade under en längre tid och särskilt de senaste två åren har inneburit stora utmaningar att möta marknadens efterfrågan på ägg. Äggpriset kommer med stor sannolikhet att fortsätta ligga högt under resten av 2022, och troligtvis betydligt längre än så.

Minska andelen ägg och sänk kostnaden

Med ägg som en grundläggande ingrediens i bakning är det oundvikligt att det stigande råvarupriset kommer att påverka bagaren. Det blir ännu viktigare att kunna navigera i utmaningarna med höjda produktionskostnader och störningar i leveranskedjan. Ett sätt är att se över sin emulgator. Det är nämligen emulgatorn som till stor del avgör hur mycket ägg som behövs i receptet.

Genom att använda Aromatics Cake Gels och balansera upp receptet med ytterligare vatten kan ägg delvis ersättas och ingredienskostnaden sänkas.

Som ett exempel innehåller en vanlig rulltårta 30% ägg, vilket utgör 50% av den totala ingredienskostnaden. Här skulle en Cake Gel markant minska receptkostnaden och dessutom bidra positivt till både produktionsprocessen och kvalitet.

Kvalitetshöjning och en stabilare produktion

Konsumentens förväntningar på kvalitet och ätupplevelse blir allt större utan hänsyn till den förändrade prisbilden. En Cake Gel har fördelen i att tillföra och bibehålla både den kvalitet och färskhet som konsumenten förväntar sig. Genom att förbättra kakans textur och få en stabilare produktionsprocess blir det dessutom enklare att leverera samtidigt som kassering i produktionsflödet minskar.

Aromatics tekniska lösningar är en koncentrerad alpha-gel emulgator som används i industriell och hantverksmässig bakning världen över i applikationer så som muffins, sockerkaka, rulltårta, anslag, Madeleines, Panettone och mycket mer. Läs mer om hur produktserien fungerar här.

Vill du se hur ditt recept kan optimeras? Varmt välkommen att kontakta vårt Centre of Competence!