Att hitta nya former av råmaterial för att utveckla bolagets sortiment av Cake Gels har varit fokus vid ett studentsamarbete mellan Bakels Sweden och Göteborgs universitet. Det akademiska utbytet har tillfört betydelsefulla insikter och kommer sannolikt att leda till val av nya råvaror i utvalda produkter.

Innovation är en ständig rörelse som drivs av nya rön och trender, nya produktionstekniker, förändrade konsumentkrav och lagstiftning. Att ifrågasätta och utmana för att bli bättre är det som driver utvecklingen av produktsortiment, produktionsanläggningen och kundsamarbeten framåt på Bakels. En nyfikenhet och ett stort intresse för innovativa lösningar gör samarbete med studenter och universitet ett självklart val.

Det finns en stor tyngd i att låta akademiska studier och kommersiell verksamhet mötas och få kombinera teori, vetenskap och erfarenhet på frågeställningar från verkligheten, säger David Thomelius, Product development engineer. Som en ständigt lärande organisation söker vi hela tiden ny inspiration. Det är ett sätt för oss att investera i framtiden.

David_pralin

Under vintern 20/21 har Terese Bergecliff, student vid Göteborgs universitet deltagit i ett projekt i samarbete med Bakels Sweden. Projektet har syftat till att hitta och utvärdera nya kombinationer av råmaterial som kan ge en mer fördelaktig Cake Gel. En av de viktigaste aspekterna har varit att råmaterialet ska vara fritt från palm och allergener för att möta de förväntningar som finns på marknaden, men ändå bibehålla hög kvalitet och ha de egenskaper som både storskaliga och mindre tillverkare av mjuka kakor kräver.

– Det är ett komplext arbete med många olika parametrar att balansera och många intressenter att tillgodose, säger David Thomelius. Det är inte bara råvaran som ska ha rätt källa utan avgörande är även funktionalitet, hållbarhet, kvalitet, produktionsprocesser, deklaration, pris, säljbarhet och mycket mer. Det måste helt enkelt både bli en attraktiv produkt för kunden såväl som för vår egen produktion.

I projektet utvärderades olika sammansättningar av fettsyror som används för tillverkning av en nyckelingrediens i Cake Gels. Genom att testa olika kombinationer av råvaror i kommersiella Cake Gels i laboratoriemiljö har projektet undersökt hur olika faktorer påverkar slutproduktens stabilitet och hur funktionaliteten kan bibehållas under en längre tid.

– Det har verkligen varit inspirerande att få möjlighet att applicera teori på faktiska problem som har ett kommersiellt värde, säger Terese Bergecliff, student vid Göteborgs universitet. Jag har särskilt värdesatt det ömsesidiga utbytet av tid, kunskap och nya idéer. Samarbeten med universitet i allmänhet är också en möjlighet för företag att bidra till utbildning av framtidens livsmedelstekniker och indirekt till livsmedelsindustrin.

Therese_pralin

Projektet bidrar också på sikt till produktutvecklingen i stort av befintliga och nya produkter, samt att hålla produktportföljen uppdaterad och attraktiv. De nya lösningarna som framkommit genom projektet är redan i storskalig test i produktion tillsammans med kund. Det finns en potential att på sikt även använda de nya lösningarna i andra produkter.

– Universitetsutbytet har verkligen bidragit med värdefulla insikter till vår verksamhet och inneburit ett lyft som gett fart till att gräva djupare efter tekniker, teorier och metoder, säger David Thomelius. Vi har genom projektet fått möjlighet att också utveckla våra egna testmetoder, vilket ytterligare säkerställer en jämn och hög nivå vid produktion. Externa samarbeten ger oss också möjligheten att se med andra ögon.

Universitetssamarbetet har varit en mycket positiv resa med många ringar på vattnet och dessutom ett tillfälle för Bakels att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. Det kommer med sannolikhet finnas möjlighet för nya samarbeten i framtiden.