Under de senaste åren har samtalet kring titandioxid (E171) lett till forskning om dess säkerhet i livsmedelsindustrin av European Food Safety Authority (EFSA).

FÖRST AV ALLT, VAD ÄR TITANDIOXID (E171)?

Titandioxid är ett naturligt förekommande mineral som bryts ur jord, bearbetas och raffineras och har ett brett användningsområde så som färg, solskyddsmedel, läkemedel och hygienprodukter.

Titandioxid används ofta som tillsats (E171) för att förstärka färg och glans på vissa livsmedel och för att få en enhetlig vit färg eller mer lysande och djup färg, samt till pastellfärger.

E171 I LIVSMEDELSINDUSTRIN

Titandioxid har varit på agendan för EFSA i några år. På senare tid har forskning i stor utsträckning utförts för att öka förståelsen för TiO2-nanopartiklar och minska osäkerheten om dess efterföljande inverkan på levande celler.

Maj 2021 drog EFSA slutsatsen att E171 inte längre ansågs vara säker som livsmedelstillsats. Även om absorptionen är låg ackumuleras den i kroppen. Därför kan EFSA inte utesluta genotoxicitetsproblem efter konsumtion av titandioxidpartiklar och kan inte fastställa en säker nivå för dagligt intag av titandioxid som livsmedelstillsats.

SAFETY FIRST AND LAST

Safety First and Last är ett av Bakels värdeord. Vi följt diskussionen kring detta ämne sedan EFSA började sin bedömning av tillsatsen 2016.

Borttagning av E171 är utan tvekan en utmaning för livsmedelsindustrin. Utseendeegenskaper, funktioner och kostnader kan äventyras. Vårt produktutvecklingsteam har arbetat fram ingredienslösningar som inte innehåller Titandioxid, och det är vi stolta över.

Vill du har mer information?