För att kunna fortsätta leverera bageriprodukter av allra högsta kvalité och erbjuda den bästa servicen till våra kunder, behöver den miljö vi arbetar i vara av absoluta toppklass. Under våren 2019 har vi därför investerat i en uppgradering av vårt utvecklingsbageri. Här finns nu möjlighet till flera olika typer av utvecklingsprojekt tack vare många fria arbetsytor, ugnar, jässkåp, ett nytt modernt labb och teknisk utrustning.

Förutom att skapa de rätta förutsättningarna för våra produktutvecklare har ett viktigt syfte varit att skapa möjligheter att bjuda in våra kunder till oss. Nu har vi de rätta förutsättningarna för att ta emot kundbesök från hela världen till vårt bageri.

De inglasade väggarna skapar ett härligt ljusinsläpp och suddar ut gränserna mellan utvecklingsbageriet och övrig verksamhet. Varje dag ser vi våra bagare utföra sitt hantverk och våra produkter komma till liv i fantastiska bröd och bakverk.

Vi satsar på vårt kvalitetsarbete och har dessutom anställt flera nya resurser på vår kvalitetsavdelning för att matcha de höga krav vi själva ställer på vår verksamhet. Vår investering i att modernisera utvecklingsbageriet går hand i hand med vårt kvalitetstänk för hela bolaget.