Vårt Baking Center är ett innovativt nav där nya produkter och idéer utvecklas varje dag. Vi välkomnar våra kunder till en modern anläggning där våra kunder är välkomna att samarbeta med vårt team av applikationsspecialister, produktutvecklare och livsmedelsteknologer, vilket är en viktig del av vår kundservice och affärsidé.

Vårt Baking Center består av tre fullt utrustade testbagerier och ett laboratorium för testning och utveckling av produkter. Bagerierna är utrustade med däckugnar, rackugnar, olika typer av blandare, degdelare och speglar vårt kompetenscentrum (Cake Gels). Vi har också en kontinuerlig luftningsblandningsmaskin i pilotskala, vilket möjliggör konceptförsök som simulerar en industriell kaklinje. Laboratoriet ger möjlighet att karakterisera produktegenskaper både vad gäller livsmedelssäkerhet och sensoriska egenskaper. Flera produktionslinjer och många olika produkter kräver en bred kunskap om processer, råvaror och kemi. Denna förståelse skapar flera positiva synergier när det gäller produktutveckling. Sammantaget gör detta oss utrustade för att lösa alla våra kunders olika utmaningar inom bakning.

Ett stort mötes-/konferensrum anslutet till bageriet möjliggör en flexibel sättning för ett demonstrations-/utbildningsområde. Lokalen rymmer upp till 50 personer och med den senaste IT-utrustningen kan genomföra digitala möten på det mest professionella och moderna sättet.

Vårt Baking Center är välplanerat med öppna och ljusa rum och därför är det enkelt att hålla rent, vilket innebär att vi kan upprätthålla en god hygienstandard, även om det finns många människor som rör sig i området. Den ljusa, öppna och inbjudande känslan uppmuntrar verkligen till innovation och nya idéer.